۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

                                                      دفترچه آزمون 

 نام رشته      دفترچه سوالات     الف      دفترچه سوالات    ب    
آزمون جامع پیش کارورزی کلیک نمائید کلیک نمائید

 

                                                 کلید دفترچه آزمون 

 نام رشته      دفترچه الف      دفترچه  ب    
آزمون جامع پیش کارورزی کلیک نمائید کلیک نمائید