۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
 

   دکتر محمدشفیعی

                            مدیرگروه

رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان افضلی 

      پور

تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی کبد مجاری صفراوی، پانکراس، پیوند کبد

    ایمیل:  eeifahs.tx@Gmail.com

   رزومه شغلی 

 

  دکتر محمود آقایی افشار  

ریاست بخش جراحی عمومی بیمارستان   باهنر    

  تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ کلورکتال

    ایمیل:m.aghaei.afshar@gmail.com    

     رزومه شغلی

 

  دکتر حمید زینلی نژاد 

ریاست اتاق عمل جراحی بیمارستان باهنر

       تخصص: متخصص جراحی عمومی       

    ایمیل:h.zeinaly-in-@yahoo.com   

   رزومه شغلی

   

دکتر محمدرضا لشکری زاده    

معاون پژوهشی گروه-رئیس بخش جراحی و ICU بیمارستان افضلی پور

تخصص: فوق تخصص جراحی قفسه سینه

    ایمیل:lashkarizadeh@kmu.ac.ir  

   رزومه شغلی 

      

   

دكتر محسن آرايش خواه

تخصص: متخصص جراحي عمومي-فوق تخصص جراحي عروق

 

رزومه شغلی 

 

   

    دکتر احمد آهنگران

           ریاست اتاق عمل بیمارستان افضلی پور

   تخصص: فوق تخصص جراحی اطفال

       ایمیل:Ahmed.Ahangaran@gmail.com

       رزومه شغلی

 

 دکتر مهرداد واحدیان

تخصص: فوق تخصص جراحی عروق و تروما

    ایمیل: 

وب سایت   

رزومه شغلی

 

دکتر بهرام پور سیدی

  تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ لاپاراسکوپی 

    ایمیل:pourseyedib@yahoo.com   

               رزومه شغلی 

 

دکتر مصطفی وهبی

تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ سرطان

    

   رزومه شغلی    

 

دکتر مریم کوهستانی

               معاون آموزشی دستیاری

تخصص: متخصص جراحی عمومی

    ایمیل: Med۷۷ _kuhestani@yahoo.com

   رزومه شغلی

 

دکتر علیرضاامیربیگی

تخصص: متخصص جراحی عمومی

    ایمیل: Ali_Amirbeigi@yahoo.com

   رزومه شغلی

 

دکتر محمودرضا اصحاب یمین

تخصص: فوق تخصص جراحی پلاستیک

   رزومه شغلی

 

دکتر هادی هادوی

تخصص: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ لاپاراسکوپی

   رزومه شغلی 

 

دکتر علی خدارحمی

تخصص: فوق تخصص جراحی پلاستیک

   رزومه شغلی

   

دکتر فیروزه ابوالحسنی

تخصص: فلوشیپ جراحی سرطان

    ایمیل: Firoozeh_228@yahoo.com

   رزومه شغلی

 

دکتر مهران ابراهیمی شاه آبادی

معاون آموزشی کارآموزان و کارورزان 

تخصص: متخصص جراحی عمومی

    ایمیل: historyfire@yahoo.com

   رزومه شغلی 

     

دکتر محمد رضازاده کرمانی

تخصص: متخصص جراحی عمومی

    ایمیل: rezazadehkermani@yahoo.com

   رزومه شغلی