۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

                                                                                                 

دکتر محمد شفیعی 

رشته تخصصی :متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی کبد مجاری صفراوی، پانکراس، پیوند کبد

  
                                                                       
رتبه علمی : استادیار
                    
                                                                         
مدیر گروه جراحی

 

شرح وظایف مدیرگروه جراحی

آدرس محل کار : بیمارستان افضلی پور - گروه جراحی 

آدرس ایمیل :  eeifahs.tx@Gmail.com

تلفن تماس دفتر گروه: 31328326 

تلفن تماس منشی گروه: 31328331